CLOUD HOSTING SSD
 • Product 1

  BASIC

  • 750MB Cloud Storage Lưu trữ
  • 30GB Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Park Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 0 Addon
  • 01 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  55,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 2

  STANDARD

  • 1.200MB Cloud Storage Lưu trữ
  • 100GB Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 0 Addon
  • 03 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  75,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 3

  BUSINESS

  • 2.000MB Cloud Storage Lưu trữ
  • 300GB Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 01 Addon
  • 05 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  120,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 4

  PROFESSIONAL

  • 3GB SSD Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 02 Addon
  • 07 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  160,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 5

  BIG DATA 1

  • 4.500MB SSD Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 02 Addon
  • 10 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  240,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 6

  BIG DATA 2

  • 6GB SSD Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 4 Addon
  • 20 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  320,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 7

  BIG DATA 3

  • 8GB SSD Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 05 Addon
  • 10 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  450,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 8

  BIG DATA 4

  • 15 SSD Storage Lưu trữ
  • Load balancing Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • Unlimited Addon
  • Unlimited MySQL
  • hàng ngày Backup
  Only
  600,000/mo
  Đăng ký ngay

Powered by WHMCompleteSolution