CLOUD HOSTING SSD
 • Product 1

  BEGINNER

  • 750MB Cloud Storage Lưu trữ
  • 15 GB Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Park Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 0 Addon
  • 01 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  55,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 2

  BEGINNER PLUS

  • 1.200MB Cloud Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 0 Addon
  • 03 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  75,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 3

  STANDARD

  • 2.000MB Cloud Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 01 Addon
  • 05 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  120,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 4

  STANDARD PLUS

  • 2.800MB Cloud Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 02 Addon
  • 07 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  160,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 5

  PROFESSIONAL

  • 3.500MB SSD Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 02 Addon
  • 10 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  240,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 6

  PROFESSIONAL PLUS

  • 4.500MB SSD Storage Lưu trữ
  • Unlimited Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 4 Addon
  • 20 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  320,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 7

  E-COMMERCE

  • 6.500MB SSD Storage Lưu trữ
  • 5.000 connections Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • 05 Addon
  • 10 MySQL
  • hàng tuần Backup
  Only
  450,000/mo
  Đăng ký ngay
 • Product 8

  BIG ECOMMERCE

  • 10.000MB SSD Storage Lưu trữ
  • 10K connections Băng thông
  • Unlimited Sub Domain
  • Unlimited Part Domain
  • Unlimited Tài khoản FTP
  • Unlimited Addon
  • Unlimited MySQL
  • hàng ngày Backup
  Only
  600,000/mo
  Đăng ký ngay